Fysio ABC


RICHTINGEN:

 • Craniaal: in de richting van de schedel, naar boven
 • Caudaal: in de richting van de voeten, naar beneden
 • Ventraal: buikzijde (voorzijde)
 • Dorsaal: rugzijde (achterzijde)
 • Anterior: voorste (hetgeen voor ligt)
 • Posteror: achterste (hetgeen achter ligt)
 • Mediaal: naar de middenlijn van het lichaam toe
 • Lateraal: vanaf de middenlijn naar de zijkant toe
 • Proximaal: naar het centrum van het lichaam toe
 • Distaal: van het centrum van het lichaam af
 • Superior: bovenste
 • Inferior: onderste
BEWEGINGEN:

 • Pronatie: handpalm wijst naar beneden (endocratie van onderarm)
 • Supinatie: handpalm wijst naar boven (exocratie van de onderarm)
 • Anteflexie: naar voren bewegen van bijv. arm, been of hoofd
 • Retroflexie: naar achteren bewegen van bijv. arm, been of hoofd
 • Lateroflexie: zijwaarts bewegen van bijv. de romp
 • Plantairflexie: buigen van de voet, tenen wijzen omlaag.
 • Dorsaalflexie: buigen van de voet, tenen wijzen omhoog
 • Inversie: kantelen van de voet (binnenkant van de voet komt omhoog)
 • Eversie: kantelen van de voet (buitenkant van de voet komt omhoog)
 • Protractie: schouders naar voren / binnen
 • Retractie: schouders naar achteren / buiten
 • Abductie: arm/been zijwaarts van het lichaam af
 • Adductie: arm/been zijwaarts naar het lichaam toe

VLAKKEN:

 • Frontaal vlak,  (sagitale as): vooraanzicht; verdeelt het lichaam in dorsale en ventrale gedeelten.
 • Transversale vlak, horizontaal vlak (longitude as):  verdeelt het lichaam in een craniaal en caudaal gedeelte.
 • Sagitaal vlak (transversale as): zijaanzicht, verdeelt het lichaam in een linker- en in een rechterdeel.
Frontale vlak

Frontale vlak

Transversale vlak  Transversaal vlak sagitaal-vlak  Sagitaal vlak

ASSEN:

 • Sagitale as: as van navel naar rug
 • Longitude as: as van hoofd naar stuitje
 • Transversale as: as van zij naar zij

FYSIOLOGIE:

 • Afferent: naar het zenuwstelsel toe
 • Efferent: van het zenuwstelsel af
 • Exafferentie: informatie van buitenaf
 • Reafferentie: informatie binnen om bij te sturen (andere ondergrond / afstapje)