Disclaimer


Fysioapps spant zich in om de inhoud van www.fysioindepraktijk.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.fysioindepraktijk.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FysioApps.
Voor op www.fysioindepraktijk.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan FysioTools nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
De inhoud van www.fysioindepraktijk.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands , tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.fysioindepraktijk.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.
Statistieken:
Op fysioindepraktijk.nl houden we statistieken bij m.b.v. Google Analytics. Wanneer we dit doen zijn we verplicht om je daarvan op de hoogte te stellen.